Gadeidrættens dag

Gadeidrættens Dag er en årlig tilbagevendende event, der sætter
fokus på gadeidrætten i Danmark.
Målet er at få flere børn og unge aktive på asfalten og måske endda skabe nye initiativer. 🛴 🛹 🛼 🎁 🌭 🎶 🔥

Over hele landet inviterer ildsjæle og idrætsfællesskaber til forskellige events,
hvor alle kan prøve kræfter med parkour, løbehjul, gadefodbold, panna og meget meget mere. De mange aktiviteter er gjort mulige gennem en pulje fra GAME’s Nationale Platform for Gadeidræt, der
med støtte fra Nordea-fonden booster gadeidrætten i Danmark.