Om…

Kraftværket fungerer som et trygt og attraktivt rum for især børn og unges udøvelse af en sund og udviklende sport.

Frivillige i Kraftværket er voksne, som enten selv dyrker streetsport eller har børn, som jævnligt bruger hallens faciliteter. De frivillige bygger ramper og holder åbent i weekends og ferier – der skal altid være en ansvarlig voksen til stede.

Hallen har flest lokale brugere (typisk inden for 20 km radius) – men har tit besøg af interesserede sportsudøvere fra hele landet.